Mogelijke vraagstukken:

Ik ben dol op onderwijs!

Ik ben bijna 10 jaar met veel plezier werkzaam geweest op Zuiderbos, school voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Helmond. Dat in combinatie met mijn persoonlijke ervaringen vormt een waardevolle basis waarmee ik onderwijsteams, individuele docenten en leerlingen ondersteun in de zoektocht naar meer verbinding, flow en plezier.

Lichter leren leven, ook in de onderwijssituatie!

Ik wil het liefst zo open mogelijk kijken. Regels, kaders, ervaringen en belemmeringen laat ik even helemaal los, om zo zuiver mogelijk te kunnen kijken naar welke mensen er voor me staan en wat er daadwerkelijk ís. Want ik geloof dat wanneer je zelf (weer of meer) in je kracht staat, je dit terug gaat zien in álle facetten van je leven. Dus ook werk of school! 

Wanneer we een helder beeld hebben, kunnen we indien gewenst samen op zoek naar een toepassing in de concrete situatie. Zo wordt het praktisch, toepasbaar, houdbaar en duurzaam! Zodat kracht en vertrouwen weer de basis is

van jouw werk, team of leerling! 

Daarnaast ben ik in staat om goed te observeren en praktische, helpende tips en adviezen te geven.

Sluit mijn visie, denkwijze en ervaring aan op jouw school, onderwijsteam of docenten?

Neem contact op, dan bekijken we de mogelijkheden!

Welke vraagstukken aan de orde kunnen komen? Lees hier enkele voorbeelden!

Welke werkvormen er mogelijk zijn?

Denk aan workshops, presentaties of praatjes, één-op-éen coaching,

observatie, Q&A en inspiratiegesprekken...

DD0FC263-19CB-4671-9C91-657FB9A39A02_edi
 

TEAMS

'Hoe krijgt ons team een positieve mindset omtrent onbegrepen gedrag bij leerlingen?

Er is veel stress en werkdruk in ons team.
'Hoe halen we het meest uit onze fantastische leerkrachten?' 
'Hoe creëren we een werksfeer waarin we meer gebruik maken van elkaars expertise?'
'Hoe kunnen we onze productiviteit of creativiteit vergroten?'

LEERLING

Onze leerling loopt vast maar we hebben niet helder wat er gebeurt.

'Wat heeft deze leerling nodig om verder te ontwikkelen?'
'We begrijpen het (leer)gedrag niet van onze leerling.'
'Hoe kunnen we optimaal bijdragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften?'
'Hoe kunnen we een niet-helpend patroon doorbreken bij onze leerling?'

OBSERVATIE

'Wat gebeurt er steeds in die onrustige klas?'

'Hoe verloopt de spanningsopbouw in een klas of bij een leerling?'
'Hoe volgt deze leerling de gegeven instructie?'
'Waar kan deze docent zijn didactisch of pedagogisch talent versterken?'
'Hoe is de sfeer in een groep?'
'Wat is de unieke kracht van deze leerkracht?'

VISIE

'Hoe ontdekken we de kern van onze drijfveren als team/ school?'

'Kunnen we op een andere, meer constructieve wijze, kijken naar belemmeringen?'
'Wat kunnen we doen om meer coherentie uit te stralen binnen onze school?' 
'Hoe zorgen we ervoor dat onze missie en visie worden gedragen door alle medewerkers én leerlingen?'
'Zijn er creatieve oplossingen mogelijk die moeilijkheden leuker en makkelijker maken?' 
 
NSwitch_PaperMarioTheOrigamiKing_Overvie

Neem

contact op!

Passen mijn visie, denkwijze en ervaring bij jou of de school en herken je bovenstaande vraagstukken? 

Laten we passende mogelijkheden ontdekken!

_MG_1958.jpeg
NSwitch_PaperMarioTheOrigamiKing_Overvie

 x Loes

Mijn doel is leerkrachten weer in hun kracht te laten staan en ze te laten voelen waarom ze voor het prachtige onderwijsvak hebben gekozen. 

Zodat ze vanuit hun kern kunnen lesgeven, managen, liefhebben en álles wat docentschap nog meer inhoudt!